DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Çocuk Göğüs Hastalıkları 7. Kongresi’ni 6– 8 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğimizi duyurmaktan Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği olarak mutluluk duymaktayız. İlkini 2016 yılında yaptığımız ve her sene içeriği zenginleşen ve katılımcı sayısı artan kongremize 2022’de 300’den fazla çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları uzmanları ile birinci basamakta çalışan aile hekimleri katıldı.

2023 yılında yapacağımız kongremizde, ilk gün, iki salonda tam gün süren iki kurs ve devamında 2 gün 2 salonda 14 oturum ile çocuklarda solunum yolu hastalıkları ile ilgilenen hekimlerin, hem bilgilerini güncelleyecekleri hem de yeni bilgi ve beceri kazanabilecekleri zengin bir bilimsel içerik olacak.

Çocuk Göğüs Hastalıkları derneği olarak, bilim dalımızın kapsadığı bilimsel çerçeveyi, sahada çalışan hekimlerin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak belirliyoruz. Böylelikle önceki kongrelerimizde olduğu gibi, meslektaşlarımızın ilgilerini ve katılımlarını yüksek düzeylerde tutabiliyoruz. 2023 yılında yapacağımız kongrede de, çocuk göğüs hastalıkları uzman ve yan dal asistanlarının hedef kitle olduğu oturumların yanı sıra, birinci ve ikinci basamak hekimlerinin sık rastladıkları hastalıklar, yaşadıkları sorunlar ve çözüm yollarını içeren oturumlar da olacaktır.

Kongremize ülkemizdeki hemen hemen tüm çocuk göğüs uzmanı öğretim üyeleri katılmakta ve bilimsel katkı sağlamaktadır. Daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi, bilim çevrelerinde bilinirliği yüksek, konularında derinleşmiş konuşmacıları davet edeceğiz.

Siz değerli meslektaşlarımızı Çocuk Göğüs Hastalıkları 7. Kongresi’nde aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Sevgi ve saygılarımızla,


Prof. Dr. Erkan Çakır

Prof. Dr. Erkan Çakır
Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Ela Erdem

Prof. Dr. Ela Erdem
Kongre Başkanı
Fazilet Karakoç

Prof. Dr. Fazilet Karakoç
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Derneği Başkanı
KURULLAR


 • KONGRE DÜZENLEME KOMİTESİ

 • Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği Başkanı
  Prof. Dr. Fazilet KARAKOÇ
 • Kongre Başkanı
  Prof. Dr. Ela ERDEM
 • Kongre Sekreteri
  Prof. Dr. Erkan ÇAKIR
 • BİLİMSEL PROGRAM KOMİTESİ

 • Prof. Dr. Elif DAĞLI
 • Prof. Dr. Derya Ufuk ALTINTAŞ
 • Prof. Dr. Bülent KARADAĞ
 • Prof. Dr. Arif KUT
 • Prof. Dr. Ayten PAMUKÇU
 • Prof. Dr. Zeynep Seda UYAN
 • Prof. Dr. Yasemin GÖKDEMİR
 • Prof. Dr. Sedat ÖKTEM
BİLDİRİ GÖNDERİM


EcomAgent
Bildiri Gönderim Tarihi: 28 Ağustos 2023

Bildiri  Özeti Genel Kuralları
Gönderilecek özetlerin Türkçe yazılması ve "Türk Dili Yazım Kurallar"'ına uyulması zorunludur.
Özetler, kongre web sayfasındaki çevrimiçi bildiri özeti sistemi ile gönderilecektir. Her özet sadece bir kez gönderilebilir.
Bildirilerde tüm yazarların ad, soyadı ve adres detayları açık olarak yer almak zorundadır. Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmelidir. Kısaltmalar ilk yer alışta açıklamalı olarak yer almalıdır. Kaynaklar genel olarak yer almazlar, ancak zorunlu koşullarda birkaç adet yer alabilir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
Özetin tamamı, başlık ve yazar adı hariç 250 kelimeyi geçmemelidir.
Bildirilerin Gönderilmesi
Bildiri özetleri https://www.abstractagent.com/2023cocukgogus/ adresi kullanılarak internet üzerinden gönderilecektir.
Gönderim esnasında teknik destek ve sorularınız için "LookUS Bilişim" ile (216) 372 66 44 numaralı telefondan ya da [email protected] e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.
Bildiri Son Gönderme Tarihi  
28 Temmuz 2023

Bildirilerin Değerlendirilmesi 
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad / soyadı ve kurumları gizli tutularak, bildiri değerlendirme kurulunca tarafından yapılacaktır.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak 11 Ağustos 2023 tarihinde gönderilecektir. Bu konuda kongre düzenleme kurulu tam yetkilidir.
Bildiri Sunuları 
Sözlü sunu olarak kabul edilen bildiriler, bilimsel programda belirtilen tarih, saat ve salonda, oturum başkanları nezaretinde sunulacak ve tartışılacaktır. Elektronik ortamda hazırlanan bildiriler sunu saatinden en az 3 saat önce kongre merkezinde bulunan sunu kontrol odasına teslim edilmelidir. Sunuların kontrol odasında kontrolü, görevli personel tarafından yapılacaktır. Sunularda aksama olmaması için sunu kontrollerinin yetkili personeller ile birlikte yapılmasını rica ederiz.

 

BİLİMSEL PROGRAM


Bildiri Kitabı için Tıklayınız.

 

SALON A SALON B SALON C

08:30-10:00

Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Ortak Oturumu
Prof. Dr. Tolga Köroğlu Anısına
Çocuklarda Solunum Yetmezliği ve Yönetimi

Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Özge Altun

 1. Akut Solunum Yetersizliği ve Tedavi Yönetimi: Oksijen Tedavisi &YANKOT: Hangi Hastaya, Nerede, Ne Zaman?
  Erdem Başaran
 2. Değişen Yüzü ile Akut Respiratuar Distres Sendromu
  Dinçer Yıldızdaş
 3. Yoğun Bakım Hastalarının Yönetiminde Çocuk Göğüs Hastalıklarının Rolü
  Güzin Cinel

Kistik Fibrozis Çalıştayı-1
Oturum Başkanları: Deniz Doğru, Fazilet Karakoç

 1. Kistik Fibrozis’de akciğer alevlenmeleri
  Andrew Bush
 2. Kistik Fibrozis’de Güncel Gelişmeler
  Fazilet Karakoç
 3. Kistik Fibrozis’in Seyrini Etkileyen Sosyal Faktörler
  Yasemin Gökdemir

 

10:00-10:30 KAHVE ARASI

10.30-12:00

Yeni doğan Yoğun Bakım Oturumu Solunum sıkıntısı ile doğan yeni doğana yaklaşım
Oturum Başkanları: Nejat Narlı, Arif Kut

 1. Neonatoloji Açısından
  Nejat Narlı
 2. Çocuk Göğüs Hastalıkları Açısından
  Mehmet Köse
 3. Çocuk Cerrahisi Açısından
  Gürsu Kıyan
 4. Riskli Yenidoğan Bebek Takibi
  Özge Altun

Kistik Fibrozis Çalıştayı-2
Oturum Başkanları: Esen Demir, Sevgi Pekcan

 1. Kistik Fibrozis’de Yenidoğan Taramada Sorunlar ve Tarama Testi Pozitif Belirsiz Tanılı Hastalar
  Deniz Doğru
 2. KFTR Modulatör Tedavisi ile Kistik Fibrozis Patojenlerinde Değişiklikler
  Zeynep Seda Uyan
 3. Kistik Fibrozis İlişkili Hastalık
  Ebru Güneş Yalçın
 4. Kistik Fibrozis’de Akciğer Transplantasyonu
  Figen Gülen

 

12:00-12:45

UYDU SEMPOZYUMU
Astımda nebülize ilaçların kullanımı
Oturum Başkanı: Bülent Karadağ
Konuşmacı: Fazilet Karakoç
   
12:45-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ

12:45-13:45

Elektronik Poster Oturumu 1    Poster Alanı
Oturum Başkanı: Melih Hangül
EPS-01 / EPS-11

12:45-13:45

Elektronik Poster Oturumu 2    Poster Alanı
Oturum Başkanı: Dilber Ademhan Tural
EPS-12 / EPS-22

13:45-14:30

UYDU SEMPOZYUMU
Çocukluk Çağında Ağır Astım Tedavisinde Yenilikler: Biyolojik Ajanların Yeri
Oturum Başkanı: Zeynep Seda Uyan
Konuşmacı: Derya Ufuk Altıntaş

   

14:30-15:30

Çocuk Göğüs Hastalıkları Radyoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Ayten Pamukçu, Zeynep Seda Uyan

 1. Temel akciğer grafisi değerlendirmesi
  Erkan Çakır
 2. Çocuk Göğüs Hastalıklarında Radyolojik Algoritma: Hangi hastaya? Hangi tetkik?
  Ayşe Ayzıt Kılınç

 

Nöromusküler Hastalıklar Çalıştayı-1
Oturum Başkanları: Sedat Öktem, Esen Kıyan

 1. Nöromusküler Hastaların İzleminde Multidisipliner Yaklaşım
  Sedat Öktem
 2. Nöromusküler Hastalıklarda Yeni Tedaviler
  Saniye Girit

 

15:30-16:15

UYDU SEMPOZYUMU
Nöromusküler Hastalıklarda Güncel Tedavilerin Solunum Bulguları ve Prognoza Etkisi
Oturum Başkanı: Erkan Çakır
Konuşmacı: Yasemin Gökdemir

   
16:15-16:45 KAHVE ARASI

16:45-18:15

Olgular eşliğinde Çocuk Göğüs Hastalıklarında Radyoloji
Oturum Başkanları: Erkan Çakır, Ali Özdemir

 1. Olgu 1
  Beste Özsezen
 2. Olgu 2
  Gizem Altay Özcan
 3. Olgu 3
  Hakan Yazan
 4. Olgu 4
  Dilber Ademhan Turan
 5. Olgu 5
  Ayşen Başaran

Nöromusküler Hastalıkları Çalıştayı-2
Oturum Başkanları: Saniye Girit, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu

 1. Nöromusküler Hastalıklarda Solunumsal Aciller
  Zeynep Reyhan
 2. Nöromüsküler Hastalıklarında Uyku Sorunları
  Ela Erdem Eralp
 3. Nöromüsküler Hastalarında NIV/IV Ventilasyonu Yönetim ve Evde ventilasyonla ile İlgili Sorunlar
  Nilay Baş İkizoğlu
 4. Nöromüsküler Hastalıklarda Beslenme
  Gökhan Tümgör
 

19:00

AÇILIŞ TÖRENİ

 

SALON A

SALON B

SALON C

09:00-09:30

ANA OTURUM
Oturum Başkanları: Fazilet Karakoç, Bülent Karadağ
İnsan Olmak - Deprem - Travma ve Sanat
Konuşmacı: Suavi

   

09:30-10:30

ANA OTURUM
Solunum sisteminin yeni tehditleri: Aromalı nikotin ürünleri ve Küresel Öneriler
Oturum Başkanları: Derya Ufuk Altıntaş, Pelin Duru Çetinkaya

 1. Çocuklar için şimdi ve geleceğin ürünleri
  Elif Dağlı
 2. Çocuk Solunum doktoru neden yeni salgını durdurmalı
  Andrew Bush
   
10:30-11:00 KAHVE ARASI

11:00-11:30

ANA OTURUM
Çocukluktan Erişkinliğe Kistik Fibrozis
Oturum Başkanları: Yasemin Gökdemir, Esen Demir
Konuşmacı: Fazilet Karakoç

   

11:30-12:15

Vem İlaç

UYDU SEMPOZYUMU
Kistik Fibrozis Tedavisinde İnhale Tobramisin’in Yeri
Oturum Başkanı: Arif Kut
Konuşmacı: Bülent Karadağ

   
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ

12:15-13:15

Elektronik Poster Oturumu 3    Poster Alanı
Oturum Başkanı: Erdem Başaran
EPS-23 / EPS-33

12:15-13:15

Elektronik Poster Oturumu 4    Poster Alanı
Oturum Başkanı: Gökçen Kartal Öztürk
EPS-34 / EPS-46

13:15-14:00

ASTRAZENECA

UYDU SEMPOZYUMU
Okul çağı astımı: Uzun dönem tedavi ve Kurtarıcı İlaç Seçimi

Oturum Başkanı: Elif Dağlı
Konuşmacı: Ela Erdem Eralp

   

14:00-15:00

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Komplike ve Tedaviye Dirençli Durumlar
Oturum Başkanları: Nihat Sapan, Remziye Tanaç

 1. Parapnömnik Efüzyon Tedavisi: Fibrinolitik tedavi mi VATS mı?
  Gürsu Kıyan
 2. Tedaviye dirençli öksürük
  Melih Hangül

Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalığı
Oturum Başkanları: Nural Kiper, Elif Dağlı

 1. Ükemizde veriler ile Çocuklarda İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
  Nural Kiper
 2. Çocukluk Çağı ILD’de olgu sunumları
  Olgu 1
  Mina Hızal
 3. Olgu 2
  Azer Kılıç
 
15:00-15:30 KAHVE ARASI

15:30-16:45

Multidisipliner Yaklaşım Gerektiren Hastalar
Oturum Başkanları: Özlem Keskin, Ebru Güneş Yalçın

 1. Anaflaksili Bir Olgu
  Tekin Nacaroğlu
 2. Tekrarlayan Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlu Bir Olgu
  Sanem Eryılmaz Polat
 3. Gastroözafageal Reflü ve İnek Sütü Alerjisi Olan Olgu
  Gülbin Bingöl
 4. Nadir Görülen Bir İmmün Yetmezlikli Olgu
  Dilek Özcan

Primer Silyer Diskinezide Tanı Yöntemleri ve Tedavi
Oturum Başkanları: Uğur Özçelik, Bülent Karadağ

 1. Rehberler Tanı İçin Ne Öneriyor?
  Emine Atağ
 2. Primer Silyer Diskinezide Uzun Dönem Takip
  Bülent Karadağ
 3. Primer Silyer Diskinezi Tedavisinde Bizi Neler Bekliyor?
  Uğur Özçelik
 

16:45–17:45

Kronik Hastalıkları Olan Çocuklarda Solunum Sistemi İzleminde Pediatristin Rolü
Oturum Başkanları: Figen Gülen, Mehmet Köse

 1. Nöromüsküler Hastalıklarda
  Sedat Öktem
 2. Kardiyolojik Hastalıklarda
  Gökçen Dilşa Tuğcu
 3. Kronik Süpüratif Akciğer Hastalıklarında
  Nazan Çobanoğlu

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Yılın Makaleleri “Türkiye”
Oturum Başkanları: Nagehan Emiralioğlu, Ayşen Bingöl

 1. Marmara Üniversitesi
  Pınar Ergenekon
 2. Hacettepe Üniversitesi
  Halime Nayır Büyükşahin
 3. Çukurova Üniversitesi
  Dilek Özcan
 4. Ege Üniversitesi
  Gökçen Kartal Öztürk
 

17:45-18:45

Sözlü Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanları: Saniye Girit, Nagehan Emiralioğlu
SS-01 / SS-08

Sözlü Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanları: Zeynep Seda Uyan, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
SS-09 / SS-16

18:45-19:15

Akılcı İlaç Kullanımı
Ela Erdem Eralp

 

 

SALON A

SALON B

SALON C

SALON D

08:00-09:00

Sözlü Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları: Sedat Öktem, Ayşe Ayzıt Kılınç
SS-17 / SS-23

Sözlü Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları: Erkan Çakır, Pınar Ergenekon
SS-24 / SS-30

 

09:00-10:00

Türk Pediatri Kurumu Oturumu
Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Neler Değişti?
Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Bülent Karadağ

 1. Covid sonrası Solunum yolu Enfeksiyonlarında neler değişti?
  Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
 2. Influenza: Güncel Viral Enfeksiyonlar ve Yönetimi, Tanı, Tedavi, İzlem, Komplikasyonlar
  Sevgi Pekcan
 3. Aşı tereddütü
  Haluk Çokuğraş

Çocuklarda Güncel Uyku Sorunları
Oturum Başkanları: Ayşe Tana Aslan, Ela Erdem Eralp

 1. Obesite ve Uyku Bozuklukları
  Ayşe Tana Aslan
 2. Çocuklarda Santral Uyku Apne
  Cansu Yılmaz Yeğit
09:00 – 16:00 - Aile Toplantısı
Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği - Kifder

 

10:00-11:00

Astım Takip ve Tedavisinde Bilinen Doğrular-Yanlışlar
Oturum Başkanları: Derya Ufuk Altıntaş, Gülbin Bingöl

 1. Astım İzleminde Dikkat Edilmesi Gereken İpuçları Nelerdir?
  Doğru İnhaler Cihaz Nasıl Seçilmeli?
  Arif Kut
 2. Astımlı Hastanın Uzun Dönem Takibi
  Ayşen Bingöl
 3. Beslenmenin Astım Üzerine Etkisi
  Mahir Serbes

Sözlü Bildiri Oturumu 5
Oturum Başkanları: Yasemin Gökdemir, Nilay Baş İkizoğlu
SS-31 / SS-37

10.30-11.00 Açılış Konuşmaları
Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği – Kifder
 
11:00-11:30 KAHVE ARASI 11.00-11.30 Kistik Fibrozis Nedir?
Melih Hangül
 

11:30-12:30

Doğu Pediatri Derneği Oturumu
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları


Oturum Başkanları: Emine Kocabaş, Velat Şen

 1. Toplum Kökenli Pnömonide Değişen Epidemiyoloji, Tanı ve Akılcı Antibiyotik Seçimi
  Nevin Uzuner
 2. Paraziter Akciğer Hastalıkları
  Velat Şen

Sözlü Bildiri Oturumu 6
Oturum Başkanları: Ela Erdem Eralp, Emine Atağ
SS-38 / SS-44

11.30-12.00 Tedaviler ve Güncel Gelişmeler
Yasemin Gökdemir

12.00-12:30 Kistik Fibrozis’de Rutin Takip ve Tetkikler
Ela Erdem Eralp
 

12:30-13:15

UYDU SEMPOZYUMU
Astım Takibinde Digital Tıp ve WheezeScan
Oturum Başkanı: Yasemin Gökdemir
Konuşmacı: Bülent Karadağ
  12.30-13.00 Kistik Fibrozis’de Beslenmenin Önemi
Damla Kocamaz

13.00-13.15 Soru&Cevap
 
13:15-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:00

Tüberküloz: Nerede Kalmıştık?
Oturum Başkanları: Ali Baki, Nazan Çobanoğlu

 1. Latent Tüberküloz Tanısı ve Yönetimi: hangi hastaya Tüberkülin deri testi, hangi hastaya interferon gama salınım testi?
  Ali Özdemir
 2. Tüberkülozda Temaslı Taraması ve Tedavisi
  Erkan Çakır

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Kullanılan Anketler ve Ölçekler
Oturum Başkanları: Ayşe Ayzıt Kılınç, Arif Kut

 1. Kronik Solunum Yolu Hastalıklarında Hayat Kalite Anketleri
  Nagehan Emiralioğlu
 2. Depresyon Anksiyete Anketleri
  Pınar Ergenekon
 3. Uyku Anketleri
  Tuğba Ramaslı Gürsoy
14.00-14.30 Kistik Fibrozis Merkezleri Neden Önemli?
Bülent Karadağ

14.30-15.00 Cihaz Kullanımı ve Hijyen
Burcu Süzer Uzunoğlu

15.00-15.30 Soru&Cevap

15.30-16.00 Kapanış
13:15 – 16:00 - Kistik Fibrozis Teknisyenleri Kursu

13.15-14.00 Ter Testi Nasıl Yapılır?

14.00-16.00 Ter Test Pratik Uygulaması

15:00-16:00

Sözlü Bildiri Oturumu 7
Oturum Başkanları: Arif Kut, Cansu Yılmaz Yeğit
SS-45 / SS-52

Sözlü Bildiri Oturumu 8
Oturum Başkanları: Hakan Yazan, Ali Özdemir
SS-53 / SS-60

   

16:00-16:30

KAPANIŞ TÖRENİ

     

Sözlü Bildiri Oturumu 1
SS-01 Mülteci Kistik Fibrozis Hastalarının Türkiye Profili
Asli imran Yılmaz , Sevgi Pekcan , Melih Hangül , Hüseyin Aslan , Ayşe Ayzıt Kılınç , Haluk Çokuğraş , Elif Arık , Özlem Keskin , Ali Özdemir , Murat Ersoy , Ali Ersoy , Mehmet Köse , Beste Özsezen , Gökçen Ünal , Saniye Girit , Sinem Can Oksay , Yasemin Gökdemir , Bülent Karadağ , Velat Şen , Erkan Çakır , Hasan Yüksel , Merve Nur Tekin , Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
SS-02 Kistik fibrozis hastalarında vitamin B12 düzeyinin değerlendirilmesi
Salih Uytun , Murat Yasin Gençoğlu , Işıl Bilgiç , Şule Selin Akyan Soydaş , Satı Özkan Tabakçı , Meltem Kürtül Çakar , Gökçen Dilşa Tuğcu , Sanem Eryılmaz Polat , Dilber Ademhan Tural , Güzin Cinel
SS-03 Kistik Fibrozise Eşlik Eden Nadir Hastalıklar
Fatih Ercan, SEVGI PEKCAN, Gökçen ünal, Asli imran YILMAZ, hanife tuğçe çağlar, SUAT SAVAŞ, Fatma Nur Ayman
SS-04 Yenidoğan taraması ile tanı alan ve almayan Kistik fibrozis hastalarının klinik mikrobiyolojik ve ebeveynlerinin psikolojik durumunun karşılaştırılması
Hanife Buşra Küçük Bilici , Erkan Çakır
Hanife Buşra Küçük Bilici
Erkan Çakır
SS-05 Kistik Fibrozis Tanılı Pediatrik Yaş Grubu Hastaların Burun Boğaz Balgam Kültürlerindeki Etkenlerin 1 Yıllık Değerlendirilmesi; Adana İli İçin Ön Çalışma
Emine Kurt , Derya Alabaz , Ümmühan Çay , Özlem Özgür Gündeşlioğlu , Mahir Serbes , Derya Ufuk Altintas , Fatma Tuğba ÇETİN , Filiz Kibar , Hatice Hale Gümüş , Murat Kurt
SS-06 Modülatör tedavi almayan kistik fibrozis hastalarının tedaviye ulaşamama nedenlerinin sorgulanması
Burcu Uzunoglu , Merve Selçuk Balcı , Mi̇ne Kalyoncu , Seyda Karabulut , Neval Meti̇n Çakar , Ayca Ceren Yıldız , Damla Kocamaz , Gamze Taştan , Almala Pınar Ergenekon , Yasemi̇n Gökdemi̇r , Ela Erdem Eralp , Fazi̇let Karakoc , Bülent Taner Karadağ
SS-07 Modülatör Tedaviye Uygun Olmayan Kistik Fibrozis Hastalarının Genetik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
CEREN AYÇA YILDIZ , Mine Kalyoncu , Zeynep Münteha Başer , Merve Selçuk Balcı , Şeyda Karabulut , Neval Metin Çakar , Almala Pınar Ergenekon , Ela Erdem Eralp , Yasemin Gökdemir , Pınar Ata , Fazilet Karakoç , Bülent Taner Karadağ
SS-08 Yenidoğan Tarama Programı ile Tanı Almış Kistik Fibrozis’li Çocuğu Olan Ebeveylerin Hastalığa ait Bilgi Düzeyleri
Mine Kalyoncu , Neval Metin Çakar , Hüseyin Arslan , Sinem Can Oksay , Merve Selçuk , Şeyda Karabulut , Ceren Ayça Yıldız , Azer Kılıç Başkan , Burcu Uzunoğlu , Gamze Taştan , Almala Pınar Ergenekon , Ayşe Ayzıt Kılıç Sakallı , Saniye Girit , Erkan Çakır , Ela Erdem Eralp , Yasemin Gökdemir , Haluk Çokuğraş , Fazilet Karakoç , Bülent Karadağ
Sözlü Bildiri Oturumu 2
SS-09 Atelektazi Tanı ve Tedavisinde Fleksibl Bronkoskopinin Değeri-108 Çocuk Hastada Tek Merkez Deneyimi
Ömer Faruk İpek , Ebru Yalçın , Özge Özen , Birce Sunman , İsmail Güzelkaş , Halime Büyükşahin , Nagehan Emiralioğlu Ordukaya , Deniz Doğru Ersöz , Uğur Özçelik , Nural Kiper
SS-10 Çocuklarda Atelektazi Tedavisinde Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi Yoluyla Dornaz Alfa Uygulanışı
Birce Sunman, Ebru Yalcin, Raziye Atan, Halime Nayır Büyükşahin, İsmail Güzelkaş, Didem Alboğa, Meltem Akgül Erdal, İpek Demir, Burcu Çapraz Yavuz, Nagehan Emiralioğlu, Deniz Doğru, Uğur Özçelik, Nural Kiper
SS-11 Postoperatif pulmoner ödemin değerlendirilmesinde akciğer ultrasonografisinin yeri
Şule Selin Akyan Soydaş , Murat Yasin Gençoğlu , Salih Uytun , Işıl Bilgiç , Ece Ocak , Satı Özkan Tabakçı , Meltem Kürtül Çakar , Dilber Ademhan Tural , Sanem Eryılmaz Polat , Gökçen Dilşa Tuğcu , Harun Terin , Hazım Alper Gürsu , İlker İbrahim Çetin , Başak Soran Türkcan , Atakan Atalay , Nilgün Işıksalan Özbülbül , Güzin Cinel
SS-12 Çocuk Göğüs Hastalıkları tarafından fleksibl bronkoskopi uygulaması: Türkiye'den ilk veriler
Ece Ocak , Erdem Başaran , Erkan Çakır , Nazan Çobanoğlu , Pınar Ergenekon , Sanem Eryılmaz Polat , Saniye Girit , Gökçen Kartal Öztürk Ayşe Ayzıt Kılınç , Mehmet Köse , Füsun Önal , Ali Özdemir , Beste Özsezen , Sevgi Pekcan , Velat Şen , Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu , Zeynep Seda Uyan , Ebru Yalçın , Hasan Yüksel , Figen Gülen
Hanife Buşra Küçük Bilici
Erkan Çakır
SS-05 Kistik Fibrozis Tanılı Pediatrik Yaş Grubu Hastaların Burun Boğaz Balgam Kültürlerindeki Etkenlerin 1 Yıllık Değerlendirilmesi; Adana İli İçin Ön Çalışma
Emine Kurt , Derya Alabaz , Ümmühan Çay , Özlem Özgür Gündeşlioğlu , Mahir Serbes , Derya Ufuk Altintas , Fatma Tuğba ÇETİN , Filiz Kibar , Hatice Hale Gümüş , Murat Kurt
SS-13 Çocuklarda saptanan pulmoner nodüllerin değerlendirilmesi
Nilgün Kula , Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu , Ayşe Tana Aslan , Pelin Asfuroğlu , Merve Yazol , Öznur Leman Boyunağa
SS-14 Nekrotizan Pnömoni ve Parapnömonik Efüzyonun Uzun Dönem Takibi ve Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
Sinem Can Oksay , Begüm Yörük , Şeyda Karabulut , Zeynep Reyhan Onay , Ebru Köstereli , Gulay Bilgin , Hüseyin Arslan , Füsun Ünal , Yasemin Gökdemir , Zeynep Seda Uyan , Ela Erdem Eralp , Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı , Velat Şen , Erkan Çakır , Ali Özdemir , Saniye Girit
SS-15 İdiyopatik İnflamatuar Miyopatiye Bağlı İntertisyel Akciğer Hastalığı İle Takip Edilen Hastalarımızın Değerlendirilmesi Ve FeNO Ölçümünün Akciğer Tutulumundaki Yeri
Azer Kılıç Başkan , Hüseyin Arslan , Elif Kılıç Könte , Aybüke Günalp , Mehmet Yıldız , Amra Adrovic , Sezgin Şahin , Kenan Barut , Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı , Sebuh Kuruğoğlu , Özgür Kasapçopur , Haluk Cezmi Çokuğraş
SS-16 Çocuklarda atelektazi: Fleksible bronkoskopi sonuçları
Mehmet Mustafa Özaslan, Gökçen Kartal Öztürk, Meral Barlık, Fevziye Çoksuer, Atacan Öğütçü, Figen Gülen
Sözlü Bildiri Oturumu 3
SS-17 Balıkesir Merkez Okul Çocuklarında Horlama ve Uykuda Solunum Bozukluğu Sıklığı
Ertuğrul Canlı, Sultan Eser , Demet Can
SS-18 Werding Hoffmann Hastaliği Yaşayan Bir Bireyde Yutma Terapisinin Solunum İle İlişkisi
Zehra Çetin, SEDAT OKTEM
SS-19 Hipersalivasyonu Olan Hastalarda Glikopirolat Kullanımının Etkileri
Hüseyin Arslan , Hakan Demir , Azer Kılıç Başkan , Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı , Haluk Cezmi Çokuğraş
SS-20 Pediatrik Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalarında uyku apne sendromunun solunum fonksiyon testi parametreleri ile ilişkisi
Burcu Çapraz Yavuz , Sibel Öz Yıldız , Halime Nayır Büyükşahin , Erhan Özel , Nagehan Emiralioğlu Ordukaya , Ebru Yalçın , Deniz Doğru , Nural Kiper , Dilek Yalnızoğlu , Göknur Haliloğlu , Uğur Özçelik
SS-21 Pediatrik aerodijestif hastalıklarda çoklu endoskopinin yeri: Beş yıllık deneyimimiz
Ebru Köstereli , Ertuğ Toroslu , Ozan Gökler , Nuray Uslu Kızılkan , Çiğdem Arıkan , Gayem Köprücü Süzer , Mehmet Ali Özen , Nigar Pelin Oğuzkurt , Zeynep Seda Uyan
SS-22 Aerodigestif poliklinikte izlenen kompleks pediatrik hastaların uzun dönem takip sonuçları
Gözde Cavıldak Karaaslan , Füsun Ünal , Pınar Yamaç Dilaver , Haticenur Kırar , Fatma Nerse , Arif Kaçan , Seyhun Topbaş , Tolga Kandoğan , Gökhan Baysoy , Sedat Öktem
SS-23 Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tanılı Hastaların Solunum Fonksiyon Testleri ve Polisomnografi Bulgularının Değerlendirilmesi
Didem Alboğa , Sibel Öz Yıldız , Nurettin Alıcı , Birce Sunman , Nagehan Emiralioğlu Ordukaya , Ebru Yalçın , Deniz Doğru Ersöz , Nural Kiper , Göknur Haliloğlu , Uğur Özçelik
Sözlü Bildiri Oturumu 4
SS-24 Astım Atağı ile Başvuran Çocuklarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Ezgi Çay , Nilgün Bahar , Ahmet Sezer , Veysel Karakulak , Mahir Serbes , Sevcan Bilen , Dilek Özcan , Derya Ufuk Altıntaş
SS-25 Bir yaş altı bronşiolit tanısı alan hasta ebeveynlerinin sağlık algıları ve üçüncü el sigara dumanı hakkındaki inanışlarının değerlendirilmesi
Gökçen Ünal , Asli imran YILMAZ , hanife tuğçe Çağlar , Fatih Ercan , SUAT SAVAŞ , Fatma Nur Ayman , Fatma Gökşin Cihan , Sevgi Pekcan
SS-26 Astım tanısında madalyonun arka yüzü
Gulay Bilgin , Zeynep Reyhan Onay , Fatma Begüm Çopur , Sinem Can Oksay , Deniz Mavi , Yasemin Mocan Çağlar , Begüm Yörük , Özge Ülgen , Saniye Girit
SS-27 β Talasemi Majorlu hastalarda Ferritin Düzeyinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi
Ali Özdemir , Murat Ersoy , Funda Erkasar , Şanlıay Şahin
SS-28 Respiratuar sinsityal virüsün pandemi sonrası epidemiyolojik eğilimi
Hanife Tuğçe Çağlar , Sevgi Pekcan , Asli İmran Yılmaz , Gökçen Ünal , Fatih Ercan , Suat Savaş , Özge Metin Akcan , Mahmut Ziya Ünsaçar , Kübra Taşar Ünsaçar , Mehmet Özdemir
SS-29 Modülatör Tedavi Alan ve Almayan Kistik Fibrozis Hastalarının Klinik Ve Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması
CEREN AYÇA YILDIZ, Mine Kalyoncu, Merve Selçuk Balcı, Şeyda Karabulut, Neval Metin Çakar, Almala Pınar Ergenekon, Ela Erdem Eralp, Yasemin Gökdemir, Fazilet Karakoç, Bülent Taner Karadağ
SS-30 Ocak 2022- Ocak 2023 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Polikliniğine başvuran astım tanılı hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Beyza İrem Gök , Mahir Serbes , Ahmet Sezer , Veysel Karakulak , İlker Ünal , Nilgün Bahar Teker , Dilek Özcan , Derya Ufuk Altıntaş
Sözlü Bildiri Oturumu 5
SS-31 Ulusal kistik fibrozis kayıt sisteminde kayıtlı modülatör tedavi endikasyonu olmayan hastaların klinik özellikleri
Halime Nayiır Büyükşahin , Nagehan Emiralioğlu , Ebru Yalçın , Velat Şen , Hadice Selimoğlu Şen , Hüseyin Arslan , Azer Kılıç Başkan , Fatma Betül Çakır , Cem Fırat Koray , Aslı İmran Yılmaz , Fatih Ercan , Derya Ufuk Altıntaş , Mahir Serbes , Özlem Keskin , Elif Arık , Figen Gülen , Meral Barlık , Oğuz Karcıoğlu , Ebru Damadoğlu , Mehmet Köse , Ali Ersoy , Ayşen Bingöl , Erdem Başaran , Eylül Pınar Çakır , Ayşe Tana Aslan , Yakup Canıtez , Merve Korkmaz , Ali Özdemir , Koray Harmancı , Şule Selin Soydaş , Melih Hangül , Hasan Yüksel , Gizem Özcan , Pervin Korkmaz , Mehmet Kılıç , Zeynep Gökçe Gayretli Aydın , Gönül Çaltepe , Demet Can , Sibel Doğru , Gökçen Kartal Öztürk , Ayşe Süleyman , Erdem Topal , Beste Özsezen , Mina Hızal , Ezgi Demirdöğen , Hamza Olgun , Şermin Börekçi , Hakan Yazan , Erkan Çakır , Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu , Nazan Çobanoğlu , Güzin Cinel , Sevgi Pekcan6 Uğur Özçelik , Deniz Doğru
SS-32 Kistik fibrozisli çocuk hastalarda bağırsak geçirgenliğinin araştırılması
Havva Parlatan Özbülüç , Ahmet Osman Kılıç , Sevgi Pekcan , Abdullah Akkuş , Fatih Akin , Abdullah Yazar , Cemile Topcu
SS-33 Kistik Fibrozis Hastalarında Akut Böbrek Hasarı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Özge Kaynar , Rüveyda Gülmez , Hüseyin Arslan , Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı , Haluk Çokuğraş , Nur Canpolat
SS-34 Kistik fibrozisli çocuklarda prokalsitonin ve C-reaktif protein pulmoner alevlenme tanısı koymaya yardımcı biyobelirteçler olabilir mi? Tek merkezli retrospektif bir çalışma
Bahar Girgin Dindar, Gökçen Kartal Öztürk, Ece Halis, Şükrü Atacan Öğütçü, Gülcan Yılbaş Kara, Figen Gülen
SS-35 Kistik Fibrozis Hastalarında Sağlığın Sosyal Belirleyicilerinin İncelenmesi
Neval Metin Çakar, Mine Kalyoncu, Merve Selçuk, Şeyda Karabulut, Ceren Ayça Yıldız, Burcu Uzunoğlu, Gamze Taştan, Damla Kocamaz, Almala Pi̇nar Ergenekon, Yasemin Gökdemir, Ela Erdem Eralp, Fazilet Karakoç, Bülent Karadağ
SS-36 Kistik Fibrozisli Bireylerde Gıda Güvenliğinin Taranması
Damla Kocamaz , Neval Metin Çakar , Burcu Uzunoğlu , Gamze Taştan , Mine Kalyoncu , Merve Selçuk Balcı , Şeyda Karabulut , Ayça Ceren Yıldız , Almala Pınar Ergenekon , Yasemin Gökdemir , Ela Erdem Eralp , Fazilet Karakoç , Bülent Karadağ
SS-37 Kistik Fibrozis Hastalarında Pediatrik Bakımdan Erişkinliğe Geçiş -KF SOBE- Programının İlk Sonuçlarının Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Deneyimi
Merve Selçuk Balcı , Yasemin Gökdemir , Ela Erdem Eralp , Almala Pınar Ergenekon , Cansu Yılmaz Yeğit , Mürüvvet Yanaz , Aynur Gulieva , Mine Kalyoncu , Şeyda Karabulut , Burcu Süzer , Gamze Taştan , Damla Kocamaz , Fazilet Karakoç , Bülent Karadağ
Sözlü Bildiri Oturumu 6
SS-38 Bağ Dokusu Hastalığına Bağlı İnterstisyel Akciğer Hastalığının Ayırt Edici Özellikleri
Abdulhamit Çollak , Azer Kılıç Başkan , Hüseyin Arslan , Elif Kılıç Könte , Aybüke Günalp , Mehmet Yıldız , Sezgin Şahin , Kenan Barut , Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı , Sebuh Kuruğoğlu , Özgür Kasapçopur , Haluk Cezmi Çokuğraş
SS-39 Kistik fibrozis dışı bronşiektazi tanısıyla takip edilen hastalarda fleksible bronkoskopi deneyimi: Tek merkezli çalışma
Merve Nur Tekin, Fazılcan Zirek, Secahattin Bayav, Mukaddes Ağırtıcı, Mahmut Turğut, Esin Gizem Olgun, Gizem Özcan, Nazan Çobanoğlu
SS-40 Çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalığı etyolojisinde immün yetmezlikler: Türkiye chILD Kayıt Sistemi’nden ilk veriler
Tuğba Sismanlar Eyuboglu, Melih Hangül, Gökçen Kartal Öztürk, Figen Gülen, Gökçen Dilşa Tuğcu, Ayça Kıykım, Sinem Can Oskay, İsmail Güzelkaş, Fazılcan Zirek, Beste Özsezen, Ela Erdem Eralp, Aslı İmran Yılmaz, Füsun Ünal, Güzin Cinel, Ayşe Ayzıt Kılınç, Saniye Girit, Nagehan Emiralioğlu, Ebru Güneş Yalçın, Nazan Çobanoğlu, Yasemin Gökdemir, Diclehan Orhan, Berna Oğuz, Nural Kiper
SS-41 Primer Siliyer Diskinezi Tanısında İmmünofloresan Boyamanın Kullanımı
Mine Kalyoncu, Rim Hjeij, Mürüvvet Yanaz, Aynur Gulieva, Merve Selçuk, Şeyda Karabulut, Neval Metin Çakar, Almala Pınar Ergenekon, Ela Erdem Eralp, Yasemin Gökdemir, Heymut Omran, Bülent Karadağ
SS-42 Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıkları kayıt sisteminde yer alan bronşiyolitis obliterans hastalarının değerlendirilmesi
nilgün kula, Ayşe Tana Aslan, Handan Kekeç, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Ece Ocak, Figen Gülen, Halime Nayır Büyükşahin, Birce Sunman, Fazılcan Zirek, Merve Nur Tekin, Ali Ersoy, Mehmet Köse, Abdurrahman Erdem Başaran, Ayşen Bingöl, Aslı İmran Yılmaz, Dilber Ademhan Tural, Gülay Bilgin, Melih Hangül, Beste Özsezen, Azer Kılıç Başkan, Erkan Çakır, Tuğba Ramaslı Gürsoy, Sevgi Pekcan, Nagehan Emiralioğlu Ordukaya, Elmas Ebru Yalçın, Nazan Çobanoğlu, Güzin Cinel, Saniye Girit, Ayse Ayzıt Kılınç, Yasemin Gökdemir, Diclehan Orhan, Berna Oğuz, Emine Nural Kiper
SS-43 Kistik Fibrozis'li hastaların yıllara göre demografik ve antropometrik değişimleri, değişkenler arasındaki ilişki ve yaşam analizi
Şeyda Karabulut, Mine Kalyoncu, Merve Selçuk, Neval METİN ÇAKAR, CEREN AYÇA YILDIZ, Süzer Süzer, Gamze Taştan, Almala Pınar Ergenekon, Ela Erdem Eralp, Yasemin Gökdemir, fazilet karakoç, Bülent Karadağ
SS-44 Primer Silyer Diskinezi Tanılı Hastalarımızın Klinik Özellikleri: Marmara Üniversitesi Deneyimi
Mine Kalyoncu, Ela Erdem Eralp, Cansu Yılmaz Yeğit, Mürüvvet Yanaz, Aynur Gulieva, Merve Selçuk, Şeyda Karabulut, Neval Metin Çakar, Ceren Ayça Yıldız, Almala Pınar Ergenekon, Yasemin Gökdemir, Fazilet Karakoç, Bülent Karadağ
Sözlü Bildiri Oturumu 7
SS-45 Trakeostomi İşleminin Prognostik Nutrisyonel İndekse ve Büyümeye Etkisi
Gökçen Ünal, Ahmet Osman Kılıç, Asli İmran Yılmaz, Hanife Tuğçe Çağlar, Fatih Ercan, Suat Savaş, Fatmanur Ayman, Sevgi Pekcan
SS-46 Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Human Bocavirus Enfeksiyonu
Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Emel Bakanoğlu, Huri Sökmen, Sevgül Köse, Nazlı Totik, Fatma Tuğba ÇETİN, Ümmühan Çay, Derya Alabaz, Fugen Yarkin
SS-47 Covıd-19 Pandemisinin Çocukluk Çağı Tüberkülozuna Etkisi: Retrospektif Kesitsel Çalışma
Özge Ülgen, Gulay Bilgin, Zeynep Reyhan Onay, Sinem Can Oksay, Zeynep Reyhan Onay, mocan çağlar yasemin, Begüm Yörük, Saniye Girit
SS-48 Çocuk Yoğun Bakımda Ventilatör İlişkili Pnömoni: 7 Yıllık Değerlendirme
Asena Ünal, Fatma Kılınç, Fatma Tuğba ÇETİN, Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Ümmühan Çay, Derya Alabaz, Özden Özgur Horoz, Faruk Ekinci, Dincer Yildizdas
SS-49 Adenovirüs Enfeksiyonu Olan Hastaların 5 Yıllık Değerlendirmesi
Fatih Ercan, Sevgi Pekcan, Abdullah Akkuş, ahmet çağlar, Gökçen Ünal, Asli imran YILMAZ, hanife tuğçe çağlar, SUAT SAVAŞ, Fatma Nur Ayman
SS-50 Özel Bakım Gerektiren (Trakeostomisi Olan) Çocukların Acil Servis Başvurularının Değerlendirilmesi
Gamze Gökulu
SS-51 COVID-19 Pnömonili Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
Edanur Yeşil
SS-52 Kritik HastaYönetiminde Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği'nin Rolü
Satı Özkan Tabakçı, Murat Alperan Yavuz, Murat Yasin Gençoğlu, Salih Uytun, Şule Selin Akyan Soydaş, Işıl Bilgiç, Meltem Kürtül Çakar, Gamze Akça Dinç, Ayyüce Aktemur Ünlü, Bahar Ece Tokdemir, Gökçen Dilşa Tuğcu, Dilber Ademhan Tural, Sanem Eryılmaz Polat, Güzin Cinel
Sözlü Bildiri Oturumu 8
SS-53 21 yılda Konjenital kistik akciğer hastalıklarının değerlendirilmesi
Tuğçe Ünlü, Meltem Akgül Erdal, Didem Alboğa, İpek Demir, Deniz Doğru, Nagehan Emiralioğlu, Ebru Yalçın, Uğur Özçelik, Nural Kiper
SS-54 Titreşimin Ardından Derin Bir Soluk: 6 Şubat 2023 Deprem Felaketi Sonrası Bir Afet Hastanesinin Çocuk Yoğun Bakımında İzlenen Olguların Solunum Sistemi Semptom ve Bulgularının Değerlendirilmesi
Banu Katlan
SS-55 SMA Tanılı Çocukların Gelişimsel İhtiyaçlarının ve Ailelerinin İhtiyaç Duydukları Desteklerin İncelenmesi
Yeliz Kübra Kaya, Ayşıl Seda Togur, Münevver Emir, Neslihan Argüt, Füsun Ünal, Gözde Karaaslan, Sedat Öktem, Arzu Yükselen
SS-56 Primer Siliyer Diskinezi Nedeni İle Takipli Hastaların Demografik, Fenotipik ve Genotipik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Tek Merkez Deneyimi
Merve Korkmaz, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
SS-57 Kistik Fibrozis Dışı Bronşektazi Hastalarında Bronşektazi Skoruna Etki Eden Faktörler
Beste Özsezen, Feyza Kabar
SS-58 Trakeostomi ile izlenen hastaların değerlendirilmesi, mikroorganizma kolonizasyonunun ve antibiyotik direncinin etkileri
Ece Halis, Bahar Girgin Dindar, Ece Ocak, Fevziye Çoksüer, Gülcan Yılbaş Kara, Figen Gülen
SS-59 Çocuklarda uzamış hava kaçağının tedavisinde otolog kan yaması ile plöredezis sonuçlarının değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Kivilcim Karadeniz Cerit, Gürsu Kıyan
SS-60 Diyafragma Evantrasyonu Olan Hastalarda Tanı ve Takip
Gamze Akca Dinç, Murat Yasin Gençoğlu, Salih Uytun, Şule Selin Akyan Soydaş, Satı Özkan Tabakçı, Işıl Bilgiç, Meltem Kürtül Çakar, Ayyüce Aktemur Ünlü, Bahar Ece Tokdemir, Gökçen Dilşa Tuğcu, Dilber Ademhan Tural, Sanem Eryılmaz Polat, Güzin Cinel

Elektronik Poster Oturumu 1
EPS-01 Gaucher Olgulu Hastada İntertisyel Akciğer Hastalığı
Ali Özdemir, Murat Ersoy , Şanlıay Şahin
EPS-02 İnterstisyel Akciğer Hastalığı ve Karaciğer Sirozu Olan Bir Çocukta ZNFX1 Geninde Yeni Bir Homozigot Frameshift Varyant
Asli imran YILMAZ, Betül Okur Altındaş , Sevgi Pekcan, Ayşe Gül Zamani , Gökçen Ünal, Hanife Tuğçe Çağlar, Fatih Ercan, Sevgi Keleş , İsmail Reisli , Berna Oğuz
EPS-03 Artrit ve Osteomiyelitle Seyreden Bruselloz Olgusunda Çoklu Pulmoner Nodüller
Fatma Kılınç, Asena Ünal, Fatma Tuğba Çeti̇n, Nisa Nur Tapaç, Ümmühan Çay, Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Derya Alabaz
EPS-04 Postenfeksiyöz Bronşiyolitis Obliterans: Akdeniz Üniversitesi Deneyimi
Betül Bankoğlu Parlak, Abdurrahman Erdem Başaran, Ayşen Bingöl
EPS-05 Nadir görülen bir hemoptizi nedeni: İzole sağ pulmoner arter agenezisi
Erdem Gönüllü, Ebru Köstereli, Selcen Bağcı , Mete Han Kızılkaya , Evrim Özmen, Levent Oğuzkurt, Ender Ödemiş , Serhan Tanju, Atıf Akçevin, Zeynep Seda Uyan
EPS-06 Nadir Bir Plevral Efüzyon Nedeni: Rabdomyosarkom
Ayşe Sümeyra ENGİN, Sevgi PEKCAN , Gökçen ÜNAL , Hanife Tuğçe ÇAĞLAR , Asli İmran YILMAZ , Fatih ERCAN , Suat SAVAŞ , Fatma Nur AYMAN , Mustafa BÜYÜKAVCI , Necdet POYRAZ, Hacı Hasan ESEN
EPS-07 Nadir bir interstisyel akciğer hastalığı; İnfantın Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi (NEHI)
Handan Kekec, Tugba Sismanlar Eyuboglu, Nilgün Kula, Merve Yazol , Ayse Tana Aslan
EPS-08 Solunum sıkıntısında ayırıcı tanı; Metabolik hastalık mı? İnterstisyel akciğer hastalığı mı? MARS 1 mutasyonu
Handan Kekec, Ayse Tana Aslan, Aslı Incı, Harun Mamaç, Nilgün Kula, Merve Yazol, Tugba Sismanlar Eyuboglu
EPS-09 Ses kısıklığı ile başvuran hastada subglottik stenoz
Talha Ceran, Sevgi Pekcan, Aslı İmran Yılmaz, Gökçen Ünal, Hanife Tuğçe Çağlar, Fatih Ercan
EPS-10 Öksürük Şikayeti ile Gelip Ewing Sarkom Tanısı Alan Hasta
Şeyda Gökalp, Sevgi Pekcan, Hanife Tuğçe Çağlar, Fatih Ercan
EPS-11 Ataksi Telenjektazi ve Kistik Fibrozis Tanısı ile Takip Edilen Bir Olgu Sunumu
Büşra Hatice Fidan, Mahir Serbes, Derya Ufuk Altuntaş, Dilek Özcan
Elektronik Poster Oturumu 2
EPS-12 Hemoptizili Bir İnfanta Yaklaşım; Heiner Sendromu mu, Munchausen by Proxy Sendromu mu?
Ezgi Yılık, Sevgi Pekcan, Gökçen Ünal, Aslı İmran Yılmaz, Hanife Tuğçe Çağlar, Fatih Ercan
EPS-13 Covid-19 Pnömonisine Bağlı İnterstisyel Akciğer Hastalığı
Asuman Demirhan, Ali Özdemir
EPS-14 Konjenital Diyafragma Hernisi ile İlişkili Konjenital Pulmoner Hava Yolu Malformasyonları: Nadir Bir Birliktelik ve Tanısal Önemi
Secahattin Bayav, Fazılcan Zirek, Merve Nur Tekin, Mahmut Turğut, Mukaddes Ağırtıcı, Esin Gizem Olgun, Nazan Çobanoğlu
EPS-15 OAS1 Geninde p.V55M Varyantının Tanımlandığı Farklı Fenotipik Bulguları Olan Olgu Sunumu
Nilgün Bahar Teker, Veysel Karakulak, Dilek Özcan, Mahir Serbes, Ahmet Sezer, Büşra Hatice Fidan, İbrahim Boga, Ceren Deniz Ceylan, Atıl Bişgin, Derya Ufuk Altıntaş
EPS-16 Bronşiyal Stenoz nedeni ile yapılan Balon Dilatasyon işlemi sonrası tanı alan Yabancı Cisim Aspirasyonu vakası
Ali Ersoy, Gözde Diriksoy Çatal, Melih Hangül, Mehmet Köse
EPS-17 Bir Bardet Biedl Sendromu Olgusu
Şule Berra Gültekin Durmaz, Sevgi Pekcan, Gökçen Ünal, Hanife Tuğçe Çağlar, Aslı Imran Yilmaz, Fatih Ercan, Suat Yavaş, Fatma Nur Yaman
EPS-18 Kistik Fibrozisle Takipli Ewing Sarkom Tanısı Alan Bir Olgu Sunumu
Merve Korkmaz, Yakup Canıtez, Nihat Sapan
EPS-19 Video Yardımlı Göğüs Cerrrahisi (VATS-Torakoskopi) Yapılan bir Bronkopnomoni Olgusu
Ezgi Çay, İkbal Türker, Hasan Ali Telefon, Gökay Gökdeniz, Selcan Türker Çolak, Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Faruk Ekinci, Özden Özgür Horoz, Rıza Dinçer Yıldızdaş
EPS-20 Atelektazinin nadir sebeplerinden; İnflamatuar Miyofibroblastik Tümor
Ali Ersoy, Ömer Önal, Alper Özcan, Mehmet Köse
EPS-21 Kronik Akciğer Hastalığı ile Seyreden Cutis Laxa olgusu
Ali Tunç, Ali Özdemir
EPS-22 Primer siliyer diskinezide aleksitimi
Hanife Tuğçe Çağlar, Sevgi Pekcan, Fatih Ercan, Aslı İmran Yılmaz, Gökçen Ünal, Suat Savaş, Fatma Nur Ayman, Semih Erden
Elektronik Poster Oturumu 3
EPS-23 İNHALER İPRATROPİUM BROMÜR KULLANIMINA BAĞLI ANİZOKORİ: DÖRT OLGU SUNUMU
Sevcan Bilen, Gamze Gökulu, Adile Asena Emiroğlu Taşkın, Rıza Dinçer Yıldızdaş, Hayri Levent Yılmaz
EPS-24 Çocuk Acilde Nadir Bir Olgu: Pnömomediastinum
Zeynep Tanyeli, Zeliha Akman Üsgüloğlu, Emrah Gün, Mehmet Deniz Erhan, Şener Çınıçev, Sinem Sarı Gökay
EPS-25 Çocuk Göğüs Hastalıklarında Yeni Bir Bakış Açısı: Bronkoskopi Eşliğinde Kardiyovasküler Operasyon
Gözde Cavıldak Karaaslan, Füsun Ünal, Serhat Bahadır Genç, Ahmet Şaşmazel, Sedat Öktem
EPS-26 Herediter Sferositozlu Bir Olguda Pulmoner İnvaziv Aspergilloz
Methiye Doğan, Sevgi PEKCAN, Fatih ERCAN, Gökçen ÜNAL, Hanife Tuğçe ÇAĞLAR, Aslı İmran YILMAZ, Suat YAVAŞ, Fatma Nur YAMAN
EPS-27 Antenatal dönemde konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu tip 2 tanısı bir hasta nadir bir bronş anomalisi
Ayyüce Aktemur Ünlü, Murat Yasin Gençoğlu, Salih Uytun, Şule Selin Akyan Soydaş, Satı Özkan Tabakçı, Işıl Bilgiç, Meltem Kürtül Çakar, Gamze Akça Dinç, Bahar Ece, Gökçen Dilşa Tuğcu, Dilber Ademhan Tural, Sanem Eryılmaz Polat, Güzin Cinel
EPS-28 EBV İlişkili Lenfoid İntersitisyel Pnömoni; İmmun Yetmezlikli Bir Olgu
Gamze Akca Dinç, Murat Yasin Gençoğlu, Salih Uytun, Şule Selin Akyan Soydaş, Satı Özkan Tabakçı, Işıl Bilgiç, Meltem Kürtül Çakar, Ayyüce Aktemur Ünlü, Bahar Ece Tokdemir, Gökçen Dilşa Tuğcu, Dilber Ademhan Tural, Sanem Eryılmaz Polat, Güzin Cinel
EPS-29 Bifazik Stridorun Nadir Bir Nedeni: Hemanjiom
Bahar Ece AYDOĞAR, Murat Yasin Gençoğlu1, Salih Uytun, Şule Selin Soydaş, Satı Özkan Tabakçı, Işıl Bilgiç, Meltem Kürtül Çakar, Gamze Akça Dinç, Ayyüce Aktemur Ünlü, Gökçen Dilşa Tuğcu, Dilber Ademhan Turan, Sanem Eryılmaz Polat, Güzin Cinel
EPS-30 Pulmoner Alveolar Hemorajinin Nadir Bir Nedeni
Bahar Ece Tokdemir, Murat Yasin Gençoğlu, Salih Uytun, Şule Selin Soydaş, Satı Özkan Tabakçı, Işıl Bilgiç, Meltem Kürtül Çakar, Gamze Akça Dinç, Ayyüce Aktemur Ünlü, Gökçen Tuğcu, Dilber Ademhan Turan, Sanem Eryılmaz Polat, Güzin Cinel
EPS-31 Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimlerinin üçüncü el sigara dumanı hakkındaki farkındalık düzeyleri
Gizem Özcan, Emine Kaygı Tartıcı, Binnaz Çelik
EPS-32 Yazar talebi doğrultusunda geri çekilmiştir.
EPS-33 Yazar talebi doğrultusunda geri çekilmiştir.
Elektronik Poster Oturumu 4
EPS-34 Çocukluk Çağında Hemoptizi Nedenlerinin ve Tedavi Seçeneklerinin İncelenmesi- Tek Merkez Deneyimi
Merve Selcuk, Cansu Yılmaz Yeğit, Mürüvvet Cenk Yanaz, Aynur Gulieva, Mine Kalyoncu, Şeyda Karabulut, Neval Çakar, Ceren Ayça Yıldız, Almala Pınar Ergenekon, Yasemin Gökdemir, Ela Erdem Eralp, Bülent Karadağ
EPS-35 Kistik fibrozisli çocuklarda ileri akciğer hastalığı olan olguların değerlendirilmesi
Meral Barlık, Mehmet Mustafa Özaslan, Gökçen Kartal Öztürk, Figen Gülen
EPS-36 Werding-Hoffmann Hastalığı Olan Bir Bireyde Modifiye Shaker Egzersizinin Disfaji Ve Beslenmedeki Yeri
Zehra Çetin, SEDAT OKTEM, MUGE MUZEYYEN CİYİLTEPE
EPS-37 Konjenital Diyafragma Hernili Hastaların Klinik İzlemi: Rükkerens ve Komplikasyonlar
Ayyüce Aktemur Ünlü, Murat Yasin Gençoğlu, Salih Uytun, Şule Selin Akyan Soydaş, Satı Özkan Tabakçı, Işıl Bilgiç, Meltem Kürtül Çakar, Gamze Akça Dinç, Bahar Ece Tokdemir, Gökçen Dilşa Tuğcu, Dilber Ademhan Tural, Sanem Eryılmaz Polat, Güzin Cinel
EPS-38 Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalığı: Telomer gen mutasyonlarını düşün
Halime Nayır Büyükşahin, Nagehan Emiralioğlu, Ebru Yalçın, H. Nursun Özcan, Berna Oğuz, G. Eda Utine, Pelin Özlem Kiper, Ekim Taşkıran, Diclehan Orhan, Şule Ünal Cangül, İsmail Güzelkaş, Didem Alboğa, Deniz Doğru, Uğur Özçelik, Nural Kiper
EPS-39 Kistik Fibrozis’te Aspergillus Karmaşası
Fatma Tuğba ÇETİN, Ümmühan Çay, Fatma Kılınç, Asena Ünal, Derya Alabaz, Mahir Serbes, Dilek ÖZCAN
EPS-40 Trakeoözofageal Fistül Tanılı Hastaların Tek Merkez Deneyimi
Ömür Madak, Aslı İmran Yılmaz, Gökçen Ünal, Hanife Tuğçe Çağlar, Fatih Ercan, Suat Savaş, Fatma Nur Ayman, Sevgi Pekcan
EPS-41 Kistik Fibrozis Hastalarında Demir Eksikliği Anemisi: Sıklık, Tanı ve Risk Faktörleri
Mertkan Yıldırım, Mehmet Emre Bayram, Hüseyin Arslan, Azer Kılıç Başkan, Hamit Collak, Süheyla Ocak, Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı, Haluk Çokuğraş
EPS-42 CFTR varyasyonu saptanmadı ve ter testi normal: Vazgeçmeli miyiz?
Fazılcan Zirek, Gizem Özcan, Merve Nur Tekin, Secahattin Bayav, Mukaddes Ağırtıcı, Esin Gizem Olgun, Mahmut Turgut, Ahmet Cevdet Ceylan, Nazan Çobanoğlu
EPS-43 Pediatrik Hastalarda Pulmoner Embolizasyon: Tek Merkez Sonuçlarımız
Nilgün Kula, Ayşe Tana Aslan, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Mehmet Koray Akkan, Öznur Leman Boyunağa, Ahmet Baran Önal
EPS-44 KİSTİK FİBROZİS TANILI KARDEŞLERİN KLİNİK, DEMOGRAFİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: tek merkez deneyimi
Suat SAVAŞ, Sevgi PEKCAN, Asli imran YILMAZ, Gökçen Ünal, hanife tuğçe Çağlar, Fatih Ercan, Fatma Nur Ayman
EPS-45 Persistan Plevral Efüzyonun Nadir Bir Sebebi
Rahime Hasna Güler, Gözde Cavıldak Karaaslan, Füsun Ünal, Sedat Öktem, Leyla Telhan, Murat Kanğın
EPS-46 Biyolojik ajan kullanan ağır astım tanılı olgularımız
Ni̇lgün Bahar Teker, Mahi̇r Serbes, Di̇lek Özcan, Ahmet Sezer, Veysel Karakulak, Büşra Hati̇ce Fi̇dan, Hüseyi̇n Başpi̇nar, Derya Ufuk Alti̇ntaş
KAYIT & KONAKLAMA


KONAKLAMASIZ KAYIT ÜCRETLERİ
KAYIT TİPİ 11 AĞUSTOS 2023 ve ÖNCESİ 12 AĞUSTOS 2023 ve SONRASI
UZMAN, FİRMA YETKİLİSİ 9.000.- Türk Lirası 9.900.- Türk Lirası

Konaklamasız kayıt ücretlerine: 6-8 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kongre bilimsel oturumlarına katılım, stant alanına giriş, kongre katılım belgesi, öğle yemekleri ve kahve ikramları dahil olup; KDV ilave edilecektir.

 

KONAKLAMALI KAYIT ÜCRETLERİ
ADANA HİLTONSA 11 AĞUSTOS 2023 ve ÖNCESİ 11 AĞUSTOS 2023 SONRASI
TEK KİŞİLİK ODA 22.500.- Türk Lirası 24.750.- Türk Lirası
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 16.500.- Türk Lirası 18.450- Türk Lirası

Konaklamalı kayıt ücretlerine; 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında oda kahvaltı bazında 3 gece konaklama, kongre bilimsel oturumlarına katılım, stant alanına giriş, kongre katılım belgesi, öğle yemekleri ve kahve ikramları dahil olup; vergiler ilave edilecektir.

* Oda rezervasyonu talepleri ile ilgili olarak ücret yatırımından önce PRIME Kongre ile irtibata geçilip, müsaitlik sorulması zorunludur. PRIME Kongre tarafından konfirme edilmeyen rezervasyonlar geçerli sayılmayacaktır.

Kayıt & Konaklama taleplerinizi PRIME Kongre'de [email protected] ve [email protected] e-posta adreslerine göndermeniz rica olunur.
Transfer Bilgileri: Transfer talep eden katılımcılara kongre esnasında havaalanı – otel – havaalanı özel transfer hizmeti sağlanacaktır. Transfer detaylarınız ile ilgili olarak ise organizasyon sekretaryası ile irtibat kurulması önemle rica olunur.


İptal ve İade Koşulları

 • İptal ve isim değişiklikleri için Prime Kongre Yönetimi ve Turizm'e yazılı olarak başvurulmalıdır.
 • 11 Ağustos 2023 tarihi (ekonomik ödeme tarihi) ve öncesinde yapılan iptallerde, banka havale masrafları hariç yatırılan ücretin %50'si geri ödenecektir.
 • 11 Ağustos 2023 tarihi (ekonomik ödeme tarihi) tarihinden sonra yapılan iptallerde, geri ödeme yapılamayacaktır, ancak isim değişikliğine izin verilecektir.
 • Bütün iadeler Kongre sonrasında yapılacaktır.

Banka Bilgileri

Hesap Adı: Prime Kongre Yönetimi ve Turizm Ltd. Şti.
Banka Adı: T. İş Bankası
Şube Adı: Suadiye
Şube Kodu: 1176
Hesap No: 434914 (TL Hesabı)
IBAN No: TR73 0006 4000 0011 1760 4349 14 (TL Hesabı)

GENEL BİLGİLER


Toplantı Tarihi ve Yeri
Toplantı 06 Ekim – 08 Ekim 2023 tarihleri arasında, Adana HiltonSA, Yüreğir - Adana’da gerçekleştirilecektir. 

Toplantı İletişim Adresleri
[email protected] - [email protected]

Toplantı Dili
Toplantı resmi dili Türkçe'dir.

Toplantı İnternet Adresi
www.2023cocukgogus.org

Yaka Kartı
Tüm katılımcıların kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları, toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Katılım sertifikası
Kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Toplantı İzin Yazıları
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre izin yazıları, Kongre  Organizasyon Sekreterliği aracılığı ile talep eden katılımcılara gönderilecektir.

İptal Koşulları
Konaklama rezervasyon iptalleri için Prime Kongre Yönetimi ve Turizm'e yazılı olarak başvurulmalıdır.
11 Ağustos 2023 tarihi (ekonomik ödeme tarihi) ve öncesinde yapılan iptallerde, banka havale masrafları hariç yatırılan ücretin %50'si geri ödenecektir.
11 Ağustos 2023 tarihi (ekonomik ödeme tarihi) tarihinden sonra yapılan iptallerde, geri ödeme yapılamayacaktır, ancak isim değişikliğine izin verilecektir.
Tüm geri ödemeler, kongre sonrasında yapılacaktır. 

Bildiri Gönderme Koşulları

 • Bildirilerin online sistem üzerinden girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir.  Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri gönderi adresi www.2023cocukgogus.org
 • Son bildiri gönderme tarihi 28 Temmuz 2023'tür. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
 • Bildiri özeti genel kuralları toplantı web sayfasında yer almaktadır.

Önemli Tarihler

Son bildiri gönderme tarihi: 28 Ağustos 2023
İndirimli kayıt ve
konaklama için son tarih:
11 Ağustos 2023
İLETİŞİM


Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No: 8A/1 Ataşehir 34750 İstanbul-Turkey
+90 216 576 02 00
+90 216 576 88 80
www.cocukgogus.org

 

Op. Cemil Topuzlu Cad. TIBAS Dalyan Konutları F Blok K.4 D.8 Fenerbahçe/Kadıköy 34726 Istanbul - Turkey
+90 216 357 23 23
+90 216 357 23 33
[email protected] - [email protected]